O SPOLEČNOSTI   |   KOOPERACE   |   SERVIS   |   KONTAKT 

Stroje pro zemědělství - Secí stroje

SK x S1 MASTER je universální secí stroj pro zakládání porostů všech druhů obilovin, luskovin, olejnin a jetelovin a to ve všech půdních podmínkách a agrotechnických postupech.

Přednosti SK x S1 MASTER:

  • universálnost použití do všech půdních podmínek
  • universálnost použití do všech agrotechnických technologií – od klasických na bázi orby až po zcela bezorebné
  • SKxS1 neklade žádné nároky na povrchovou rovinnost pozemku
  • tuhost výsevných jednotek zabezpečuje zapravení osiva do požadované hloubky ve všech podmínkách
  • jednoduchá a dostatečně tuhá konstrukce rámu stroje a způsob osazení všech prvků zajišťuje velmi dlouhou životnost a provozní spolehlivost
  • schopnost pracovat při vysokých rychlostech je základním předpokladem vysokých plošných výkonů
  • předzpracování půdy pomocí diskové sekce zajišťuje bezproblémové zvládání i zvýšeného množství rostlinných zbytků na povrchu.

Osvědčený výsevný systém ACCORD s elektronickým řídícím systémem garantuje vysokou míru uživatelského konfortu.

Výsevné jednotky jsou jednodiskové s velmi tuhým uložením jehož hodnoty mají progresivní vývoj hodnot - při 10 mm zdvihu 115 kg - při 20 mm zdvihu 205 kg.

Pěch je řešen pneumatikami, které zpracovávají dvojice řádků a jsou uloženy na hřídeli ve čtyřech samostatných bateriích (pracovní záběr 3 m – dvě baterie). Prostřední dvojice slouží současně jako transportní náprava, jejíž kola jsou opatřena pružnou náplní a tím jsou zcela odolná proti poškození. Toto uspořádání umožňuje montáž provozních brzd.

Předzpracování půdy a příprava tzv seťového lůžka je zajišťena dvěma řadami pružně uložených disků se samostatně regulovatelnou pracovní hloubkou. Urovnání povrchu před výsevnými jednotkami je řešeno hydraulicky polohovatelným pružným smykem, jehož účinnost lze podle potřeby měnit i během práce.

Hydraulické ovládání může být řešeno standartně pomocí čtyř hydraulických okruhů, nebo s menším počtem hydraulických okruhů a s využitím elektrohydraulického rozvaděče. Elektronický systém řízení vlastního výsevu nabízí veškerý potřebný uživatelský komfort z hlediska způsobu obsluhy a ergonomie, i z hlediska množství potřebných informací.

Secí stroj SK S1x Master může být vybaven systémem přihnojování granulovanými hnojivy. Aplikace hnojiva se provádí do prostoru za každým diskem první řady disků, takže druhá řada disků překrývá hnojivo vrstvou ornice podle nastavené pracovní hloubky.

Secí stroj SSDx Basic je určený především pro setí v technologiích s minimálním zpracováním půdy. Vyniká schopností zapravit osivo na nedokonale připraveném pozemku do potřebné hloubky a to při pracovní rychlosti až 15 km/hod.

Základem SSDx jsou dvě řady výsevných jednodiskových jednotek s tuhým uložením na gumovém silenbloku a pneumatikový válec, který každou pneumatikou upravuje dva řádky. Současně slouží jako pojezdová náprava.

Na takovémto základu stroje je namontována secí nástavba, která může být na bázi klasického válečkového secího ústrojí (př. FIONA) nebo může být namontován pneumatický secí agregát (př. ACCORD).

Tomu pak odpovídá řešení ovládání stroje od zcela primitivního s přípojením na jeden hydraulický okruh až po komfortní elektronickou řídící jednotku.

copyright © ZEOLITEN s.r.o. - příslušenství pro stavební stroje admin